Tehnološke mogućnosti

Delatnost trenutno vršimo na četiri lokacije. Naši pogoni raspolažu sa kompletnom infrastrukturom, koji su odgovarajući svim stručnim i državnim propisima, odnosno propisima zaštite životne sredine. Na oko 18.000 m² sa oko 350 mašina i sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji delova obezbedujemo visokostručne usluge našim kupcima.

Oprema koja nam stoji na raspolaganju:

 • Jednovreteni strugarski automati od 2 mm do 65 mm prečnika,
 • CNC jednovreteni strugarski automati od 2mm do 65mm prečnika,
 • CNC strugarski automati od 2 mm do 32 mm prečnika i 250 mm dužine,
 • CNC vertikalni strugarski automati sa vrtnim alatom i C+Y osovinama
 • Šestovreteni strugarski automati od 10 mm do 65 mm prečnika,
 • Šestovreteni strugarski automati do 125 m prečnika za rad sa komadnim materijalom,
 • CNC 3 – 5 osni vertikalni obradni centri,
 • CNC 3 – 5 osni horizontalni obradni centri,
 • CNC erozimati sa žicom I sa elektrodom,
 • Brusilice bez šiljaka,
 • CNC brusilice za spoljno okruglo brušenje,
 • CNC brusilice za rupe,
 • CNC alatne brusilice,
 • Mašine za valjanje navoja,
 • CNC automati za parčanje,
 • CNC 6 osni roboti za montažu,
 • CNC mašine za savijanje cevi 3D (levi i desni)
 • Specijalne mašine,
 • Specijalne višepozicione transfer mašine,
 • Automati za indukciono kaljenje,
 • Ekscentar prese od 2-200 tona,
 • Hidraulične prese od 2-160 tona,
 • Automati za montažu,
 • CNC roboti za zavarivanje
 • CNC hegesztőrobotok