Osnovne grupe proizvoda

Klipovi kočnice
Aluminijska kućišta
Osovine menjača, spone
Osovine pumpe motora I ventili
Osovina volana
Ekscentrična osovina za kočioni sistem
Osovina za fiksiranje karoserije I čaura
Osovina sa kuglastom glavom
Osovine za fiksiranje karoserije
Precizne osovine
Elementi fluidne tehnike
Specijalni kaljeni klizni ležajevi
Specijalni klizni ležajevi od bronze
Specijalni klizni ležajevi od plastike
Specijalne vođice klipa od bronze za motore

Mašinski elementi


Obrtni elementi za motore